img description

Privacyverklaring Privacyverklaring Eigen Energielabel

Om het energielabel te kunnen leveren, slaan wij jouw persoonsgegevens digitaal op. Wij vinden het daarbij van essentieel belang dat jouw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Alle verwerkingen en bewerkingen worden daarom uitgevoerd conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. In de hieronder vermelde privacyverklaring lees je hoe wij met jouw gegevens omgaan. Je gaat akkoord met de opslag en verwerking van jouw persoonsgegevens, zodra je gebruik maakt van onze dienstverlening.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Eigen Energielabel staat ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder 86328832 en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Eigen energielabel verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld doordat jij gegevens aan ons verstrekt via de website, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden, bijvoorbeeld in het geval van doorverwijzing. In dat geval zijn zij primair verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Eigen energielabel verwerkt jouw persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van datgene waarvoor jij bent doorverwezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eigen Energielabel verzamelt alleen die gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gespreksverslagen
 • IP-adres, geanonimiseerd en niet gekoppeld aan jouw persoonsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt. Bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie, tijdens gesprekken of telefonisch

Verwerking persoonsgegevens

Eigen Energielabel verwerkt (een deel van) bovenstaande persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en adequate uitvoering van onze dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Facturering
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Beter laten functioneren van onze website

Persoonsgegevens beveiligen

Eigen Energielabel vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Eigen Energielabel passende beveiligingsmaatregelen genomen. We hebben een SSL-certificaat waarmee de communicatie tussen jou en Eigen Energielabel versleuteld is. Het gebruik hiervan is te zien aan de adresbalk (https) en het hangslotje in de adresbalk.

Persoonsgegevens delen met anderen

In het kader van onze dienstverlening kan Eigen Energielabel persoonsgegevens uitwisselen met derden. Jouw gegevens geven wij alleen door indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wanneer wij jouw persoonsgegevens met derden delen is dit om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in het belang van onze dienstverlening. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan jou. Derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Eigen Energielabel gebruikt alleen technische en functionele cookies met als doel om de website beter te laten functioneren.

Persoonsgegevens bewaren

Na het beëindiging van onze dienstverlening slaan we jouw gegevens op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker. Bepaalde persoonsgegevens dienen wij echter zeven jaar actief te bewaren i.v.m. wettelijke verplichtingen van de Belastingdienst. Na zeven jaar worden ook deze gegevens inactief gearchiveerd.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Jij hebt het recht om bij Eigen Energielabel een verzoek in te dienen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Ook heb jij het recht op correctie, beperking, verwijdering en overdracht van jouw persoonsgegevens. Als de verwerking van de gegevens berust op toestemming, dan kan deze toestemming altijd worden ingetrokken. Daarnaast kan er bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van de gegevens.

Schriftelijk verzoek met betrekking tot persoonsgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot privacy gerelateerde zaken? Neem hiervoor gerust contact op met Eigen Energielabel. Dit kan via ons contactformulier of stuur een e-mail aan info@eigenenergielabel.nl

Om er zeker van te zijn dat er een schriftelijk verzoek door de juiste persoon is gedaan, controleren wij jouw identiteit. Hiervoor vragen wij jou een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet hiervoor niet de ‘KopieID’ app te gebruiken. Dit is wederom ter bescherming van de privacy. Eigen Energielabel reageert zo snel mogelijk op jouw schriftelijke verzoek, met een uiterlijke reactietermijn van vier weken.

Als jij een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eigen Energielabel, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Eigen Energielabel kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 maart 2022.

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoongegevens volgens onze privacyverklaring
img description